MASAŻE SPORTOWE

Celem masażu sportowego jest zapobieganie stanom patologicznym w organizmie sportowca powstałych na skutek dużych obciążeń występujących w sporcie. Masaż sportowy spełnia trzy podstawowe funkcje:

1. Rozgrzewającą.
2. Regeneracyjną.
3. Leczniczą.

W sporcie stosuje się następujący podział masażu sportowego:

• Masaż treningowy
Wykonuje się go w całym okresie treningowo startowym. Celem masażu jest podnoszenie poziomu zdolności zawodnika do pracy, zwiększenie możliwości czynnościowych jego organizmu oraz modyfikację działalności mechanizmów regulacyjnych centralnego układu nerwowego.

• Masaż przed zawodami
Wykonuje się go w okresie między ostatnim masażem treningowym, a dniem startu w zawodach. Celem tego masażu jest uzyskanie przez zawodnika jak najlepszej psychofizycznej gotowości startowej. Masaż przed zawodami wykonuje się w formie masażu całościowego.

• Masaż startowy
Wykonywany jest przed startem. Poprzedza rozgrzewkę. Celem tego masażu jest jak najlepsze przygotowanie aparatu ruchowego do wysiłku.

• Masaż powysiłkowy
Wykonuje się go między startami i od razu po zawodach sportowych. Celem tego masażu jest przywrócenie w jak najkrótszym czasie gotowości zawodnika do podejmowania kolejnych wysiłków.

• Masaż podtrzymujący
Wykonuje się go w przerwie w regularnych treningach. Wtedy gdy zawodnicy nie trenują lub znacznie zmniejszają obciążenia treningowe. Celem jego jest utrzymanie sprawności fizycznej sportowca na jak najlepszym poziomie.